Pečujete o děti s AUTISMEM? 

Nebuďte na péči sami !

Využijte naše bezplatné

konzultace s psycholožkou!

Konzultace probíhají v BRNĚ

NEJČASTĚJI VÁS ZAJÍMÁ

Vyrovnání se s diagnózou dítěte   

Dopad onemocnění na partnerský vztah

Vyrovnání se s reakcemi okolí | Sourozenecké vztahy

Zvládání stresu 

Konzulace jsou zcela bezplatné (hrazeno z evropské dotace)

Navíc od nás dostanete jednorázový příspěvek na zajištěné péče o dítě!

150 Kč za každou hodinu konzultací

 

Mgr. Yveta Kudláčková | 25 let praxe | absolventka výcviku psychoanalytické psychoterapie

certifikovaná rodinná poradkyně | více než 40 klientů - rodičů dětí s PAS za minulý rok

Nejčastěji v rámci konzultací řešíme:

   

 • Vyrovnání se s diagnozou dítěte, vnitřní přijetí diagnózy. Pomáháme lidem jako Vy, kteří si kladou otázky „Proč právě my?“ nebo „Jaký to má smysl?“ či „Co bude za deset let?“

 • Dopad onemocnění dítěte na partnerský vztah. Setkáváte se s problematickým přijetím ze strany partnera? Hrozí vám partnerská či rodinná krize? Nejste v tom sama/sám.

 • Vyrovnání se s reakcemi okolí. Známí, příbuzní i cizí lidé odsuzují chování dítěte s PAS, nechápou diagnózu nebo projevují nepřiměřenou lítost, která Vám rozhodně nepomáhá? Naučte se, jak v takových situacích reagovat ve prospěch Vás i Vašeho potomka.

 • Sourozenecké vztahy. Máte více dětí, z nichž některé má diagnostikovánu PAS? Víte co můžete udělat pro to, aby spolu sourozenci lépe vycházeli? Nechte si poradit, obraťte se na nás.

 • Zvládání stressu. Vaše nelehká situace je velmi zatěžující a sterující. Přijďte se naučit zásady psychohygieny a prevence syndromu vyhoření. 

Individuální konzultace jsou přizpůsobené časovým možnostem klienta, včetně večerních hodin a víkendů.

Pracujeme formou poradenství, psychoterapie, koučování a nácviku, v zavislosti na potřebách klienta. 

Víte, že nabízíme i kurzy správné péče o děti s autismem?

Kurzy jsou také zcela bezplatné (hrazeno z evropské dotace)

Navíc od nás dostanete jednorázový příspěvek na zajištěné péče o dítě!

600 Kč za každý půldenní kurz

 

Desítky realizovaných kurzů | Odborníci na péči o děti s PAS | Navazující poradenství 

Chcete se zeptat na cokoliv dalšího? Napište nám na poradenstvi@meridiem.cz

Péče o děti s autismem - obsah kurzu:

 • Charakteristika autismu, rozvoj příznaků  a diagnostika

 • Vliv onemocnění na fungování rodiny – autista a zdravý sourozenec, zapojení dalších členů rodiny do výchovy, dopad onemocnění na partnerský život rodičů

 • Možnosti terapie - kdo nám může pomoci, jak pracovat s dítětem, které trpí autismem

 • Možnosti vzdělávání dětí s autismem a jejich dalšího uplatnění v budoucnosti (možnosti zaměstnání, otázka bydlení apod.)

 • Agresivita – otázka medikace, možnosti uplatnění alternativní medicíny ve spojení s lékařem a psychologem

 • Seznámení s vývojovou kineziologií, měkkými a mobilizačními technikami a základy relaxační masáže, míčkování

 • Doporučení pohybové aktivity a naučení konkrétních cviků pro zlepšení fyzické zdatnosti a podpory správného držení těla - převážně s využitím velkých a malých míčů, balančních pomůcek apod.

 • Navrhnutí vhodných terapeutických aktivit u jednotlivých poruch smyslového zpracování jako taktilní či povrchové čití, pohyb a rovnováha, hluboké čití, zrak, čich, chuť, orálně motorické dovednosti atd. 

 • Zvládání zátěže pečovatele – mentální hygiena a stres, syndrom vyhoření, relaxace a aktivizace, sebereflexe a sebepoznání, co když již pečovatel nezvládá péči

 • Nárok na sociální dávky a finanční podporu vázanou k onemocnění

Kurz má celkovou časovou dotaci 24 hodin a bývá rozdělen do šesti školících dnů po 4 hodinách, nebo do tří dnů po 8 hodinách.
Účastníci si můhou vybrat, které školící dny chtějí absolvovat.

Co mi kurz přinese:

 • Čerpám opravdu všechny finanční příspěvky, na které mám nárok?

 • Využívám všechny dostupné kompenzační pomůcky?

 • Jaké terapeutické aktivity pomáhají?

 • Jaké pohybové aktivity jsou efektivní?

 • Psychohygiena - jak zvládnout zátěž spojenou s péčí?

 • Kurz je připraven a přednášen odborníky na ergoterapii, fyzioterapii, logopedii a psychologii

Desítky bezplatných kurzů, kterých jste se zúčastnili

Zavolejte nám: 602 289 927

(v pracovních dnech od 9:00 do 14:30)