Namaste Care

Metoda Namaste care umí nacházet cestu k důstojnému životu lidí s Alzheimerovou nemocí až do samého konce.

Jak? Zklidňujícím dotykem a bezbřehou laskavostí.

Probudili jste se někdy uprostřed noci? Nevěděli jste, co se děje a kde jste? Pokud ano, pravděpodobně jste cítili nejistotu, zmatení, možná i strach. Asi takhle nějak se cítí lidé s demencí. Rozdíl mezi vámi a nimi je, že vy se za pár minut zorientujete. Oni ve svém zmatku a úzkosti zůstávají pořád.

Kdyby tahle žena byla vaše máma, chtěli byste slyšet informaci, že jí máte dávat vyšší dávku léků na zklidnění? Nebo že s ní máte každý den dvacet minut sedět, držet ji za ruku, pouštět oblíbenou hudbu, masírovat ruce a věnovat jí svou pozornost? 

=== NAMASTE CARE.

Studie profesora Volicera prokázala, že po třech měsících pravidelné péče metodou Namaste care, došlo u klientů ke snížení dávek antipsychotik a hypnotik. V důsledku kvalitnější péče se snižovala míra jejich úzkosti a tedy i dávky léků. Tím hlavním přínosem je ale pocit důstojnosti. Lidé na konci života mají žít, ne přežívat.

Pokud vás zajímá, jak metoda Namaste care vypadá v praxi, podívejte se na toto dojemné video:

Zúčastněte se exkluzivního představení metody Namaste care, jejíž autory jsou prof. Joyce Simard a prof. Ladislav Volicer!

 Přednáška je pro vás zcela bezplatná.

Přednáší Simona Bagarová a Karolína Puttová. 

Navíc od nás dostanete jednorázový příspěvek na zajištění péče o nemocného během přednášky ve výši 300 Kč. 

Zavolejte nám: 602 289 927

(v pracovních dnech od 9:00 do 14:30)