Číslo akreditace kurzu:

2015/0268-SP

 

Agenda kurzu:

Čas

 

8:30 - 9:30

 

 

 

9:30 - 10:45

 

 

10:45 - 11:00

 

11:00 - 12:15

 

 

12:15 - 12:45

 

12:45 - 13:15

 

 

13:15 - 13:45

 

 

13:45 - 14:00

 

14:00 - 14:45

 

14:45 - 16:15

 

 

16:15 - 17:00

 

 

17:00 - 17:45

Blok

 

Základní principy práce a komunikace s klientem (neformálním pečovatelem o nemocného s Alzheimerovou nemocí). 

 

Alzheimerova nemoc a další demence

 

 

Přestávka

 

Možnosti péče o nemocné

 

 

Oběd

 

Legislativa - I.

 

 

Legislativa - II.

 

 

Přestávka

 

Katalog a Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

Kompenzační pomůcky a úpravy bytu

 

 

Diskuse nad tématy a příklady z praxe

 

 

Shrnutí nabytých informací.

Obsah bloku

 

Pravidla komunikace, bariéry v komunikaci, nejčastější chyby, pravidla řešení konfliktů.

 

 

Představení nemoci, první příznaky, průběh

onemocnění, diagnosti􀀉ka.

 

 

 

Klady a zápory jednotlivých typů péče o nemocné (domácí péče, stacionáře, pečovatelské služby, ...)

 

 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., zákon č. 372/2011 Sb.,

zákon č. 48/1997 Sb.

 

Pravidla příspěvku na péči, další možnosti materiální a finanční pomoci.

 

 

 

Konkrétní možnosti péče ve vašem kraji.

 

Představení pomůcek, možnosti předpisu, úhrady, zapůjčení. Jak vhodně upravit dospozičně byt.

 

Shrnutí stěžejních informací a nabytých zkušeností. Zodpovězení otázek - dobrá praxe.

 

Reflexe kurzu, uzavření otázek, ukončení celého kurzu.

Zavolejte nám: 602 289 927

(v pracovních dnech od 9:00 do 14:30)