Realizované projekty:

Vzdělávání neformálních pečovatelů pečujících o vážně nemocné děti II.

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006397

Podpora neformálních pečovatelů o děti s poruchami senzorického vnímání.

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006400

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s

Alzeimerovou nemocí v Praze

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008176 

Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních akreditovaných školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a terapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 208 osob, které zvládnou 5 nejkritičtějších oblastí domácí péče.

Alzheimer V.

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010615

Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních akreditovaných školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 100 osob, které zvládnou 5 nejkritičtějších oblastí domácí péče.

Pro dětský smích III.

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010617 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s

Alzeimerovou nemocí v Praze II.

Reg.č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011220 

Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních akreditovaných školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 100 osob, které zvládnou 5 nejkritičtějších oblastí domácí péče.

Namasté Care

Reg.č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015564 

Neformální pečovatelé II.

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010616 

Zavolejte nám: 602 289 927

(v pracovních dnech od 9:00 do 14:30)