Zavolejte nám: 602 289 927

(v pracovních dnech od 9:00 do 14:30)

Realizované projekty:

Vzdělávání neformálních pečovatelů pečujících o vážně nemocné děti II.

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006397

Podpora neformálních pečovatelů o děti s poruchami senzorického vnímání.

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006400

Podpora zaměstnanosti osob 50+ v oblasti sociálních služeb.

Reg.č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007135

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s

Alzeimerovou nemocí v Praze

Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008176 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s

Alzeimerovou nemocí

Reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007736